1,5 tỷ đồng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Cập nhật lúc 05:41, Thứ Năm, 10/06/2021 (GMT+7)
Sở Tài nguyên - Môi trường Lâm Đồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, (tính từ 15/12/2020 đến 31/5/2021) đã tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 11 tổ chức, 3 cá nhân; đồng thời Thanh tra Sở cũng xử phạt 3 tổ chức về các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, lấn chiếm đất rừng.
 
Cụ thể, có 2 đơn vị bị xử phạt về môi trường (gồm Công ty THHH Việt Đặng và Công ty TNHH Mạnh Tuấn); về đất đai có 2 đơn vị bị phạt (gồm Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng); về khai thác khoáng sản có 8 tổ chức và 1 cá nhân bị xử phạt; về lấn chiếm đất rừng xử phạt 4 cá nhân. Tổng số tiền xử phạt thu được 1,5 tỷ đồng. 
 
Cùng đó, ngành chức năng cũng thu được 965 triệu đồng từ tiền bán thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu. 
 
Được biết, trong 6 tháng năm 2021, các vụ vi phạm đã tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm trước. 
 
VIẾT TRỌNG
,