Góc thắng cảnh Tràng An mùa hạ. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
06:11 | 23/06/2022
Góc thắng cảnh Tràng An mùa hạ. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
.