Trưng bày sách, tư liệu lịch sử về ''Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp''

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Hai, 05/04/2021 (GMT+7)
Chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách và tư liệu lịch sử chuyên đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp”.
 
Không gian trưng bày sách, tư liệu lịch sử về “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp”
Không gian trưng bày sách, tư liệu lịch sử về “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp”
 
Cuộc trưng bày giới thiệu với độc giả hơn 50 đầu sách và tư liệu quý, có thể kể: Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Ủy quyền lập pháp những vấn đề lý luận và thực tiễn; Quốc hội Việt Nam tổ chức hoạt động và đổi mới; Hướng dẫn công tác bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 70 năm Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế giám sát quyền lực nhà nước; Văn kiện Quốc hội toàn tập... 
 
Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã diễn ra, ngày 2/3/1946 kỳ họp thứ I đã mở đầu cho nền lập hiến Việt Nam và bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua ngày 9/11 với số phiếu 240/242 đại biểu đồng ý. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên như một bước ngoặt to lớn ghi dấu ấn lịch sử là “kết quả của sự hy sinh, đấu tranh của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết, anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm, tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ I của Quốc hội đầu tiên. Tinh thần ấy của Quốc hội vẫn luôn là một dòng chảy trải dài qua các kỳ bầu cử đến hôm nay.
 
Quốc hội Việt Nam trải qua 75 năm so với lịch sử đất nước thì không phải là thời gian dài, nhưng 14 kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam đã làm nên những mốc son sáng ngời, để lại nhiều dấu ấn, ký ức đẹp trong lòng dân. Qua những trang sách ta có thể tìm hiểu sâu, rộng sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, những bài viết về Quốc hội, những hồi ức, ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh với bầu cử Quốc hội, các kỳ họp của Quốc hội... Qua đó, càng thấy rõ vai trò to lớn của Quốc hội trên con đường giành độc lập, tự do, gìn giữ hòa bình, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
 
Q.UYỂN 
,