Ngành Y tế thi đua chủ động thích ứng, phục hồi phát triển

Cập nhật lúc 06:22, Thứ Hai, 23/05/2022 (GMT+7)
Chủ đề thi đua năm 2022 của ngành Y tế Lâm Đồng: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Xác định nhiệm vụ thứ nhất, trước mắt và ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thành công chương trình Phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023, góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
Khen thưởng các bác sĩ, điều dưỡng ngành Y tế Lâm Đồng tham gia chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Khen thưởng các bác sĩ, điều dưỡng ngành Y tế Lâm Đồng tham gia chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
 
Từ đầu năm 2022 đến nay, tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, Sở Y tế Lâm Đồng đã trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khoẻ Nhân dân” năm 2022 cho 122 người. Giới thiệu điển hình bác sĩ Đỗ Văn Chiến - Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác và thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19 tham dự buổi gặp mặt biểu dương cán bộ ngành Y tế của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Sở Y tế Lâm Đồng cũng đã ban hành quyết định khen thưởng thành tích năm 2021 cho các đơn vị trong ngành gồm: 3.730 Lao động tiến tiến, 185 Chiến sĩ thi đua cơ sở; tặng Giấy khen cho 145 tập thể và 1.358 cá nhân. Đồng thời, đề nghị xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Di Linh) và đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 19 tập thể và Bằng khen cho 5 tập thể, 21 cá nhân. Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân và xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023. Đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế xem xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích tham gia công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em giai đoạn 2016-2020. Ban hành Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2014-2021.
 
Trong tháng 5/2022, Sở Y tế Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi, động lực thúc đẩy và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành Y tế năm 2022 và những năm tiếp theo. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt; nhân rộng các phong trào thi đua và các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực công tác của ngành Y tế, tạo sự lan tỏa sâu rộng, sự hưởng ứng tích cực, sự chung tay vào cuộc của toàn ngành Y tế và xã hội, đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Đặc biệt, quan tâm khen thưởng đến những người lao động trực tiếp.
 
Sở Y tế tỉnh yêu cầu tất cả lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải được coi là một nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, phát động và triển khai thường xuyên, liên tục, thực hiện sâu rộng. Phương thức tổ chức phong trào thi đua tránh phô trương, hình thức; cần phải lồng ghép các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu, điều kiện của từng cơ quan, đơn vị để tạo sự đồng bộ, hiệu quả. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng nhân tố mới và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động, sáng tạo, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong thực thi nhiệm vụ dưới nhiều hình thức. 
 
Phát động và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tiếp tục phát động phong trào thi đua Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Truyền thông giáo dục y đức, y nghiệp, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế trong các cơ sở y tế và sinh viên các trường y, dược. Tổ chức các cuộc thi cho nhân viên y tế cơ sở, sinh viên các trường y, dược.
 
Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng...
 
AN NHIÊN
,