Quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ

Cập nhật lúc 05:52, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Những năm gần đây, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm nói chung và cho phụ nữ nói riêng được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh. Phụ nữ được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón và tiếp cận khoa học, công nghệ để hỗ trợ sản xuất; được hỗ trợ vay vốn; tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, dạy nghề nông thôn. Hàng năm, số lượt người được được giải quyết việc làm dao động từ 28.000 đến 30.000 lao động, trong đó, nữ chiếm khoảng 45-47%. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 chiếm 31,4%, đến giai đoạn 2016-2020 tăng lên 33,2%. 
 
Đặc biệt, trong 3 năm (2020, 2021, 2022), tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, trong đó, có lao động nữ ổn định cuộc sống như tổ chức đón 429 thai phụ và thân nhân từ 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, 2.138 công dân thuộc nhóm ưu tiên từ các tỉnh, thành phố có nhu cầu về địa phương, hỗ trợ 194.723 đối tượng với số tiền là 255.777 triệu đồng. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,