Ngày Viễn thông và xã hội thông tin năm 2021:

Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn

Cập nhật lúc 15:17, Thứ Hai, 17/05/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Ngày 17/5 được ITU và các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, chọn là ngày Viễn thông và xã hội thông tin nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với lĩnh vực CNTT - truyền thông (ICT).
 
Tỉnh Lâm Đồng cũng là một trong những địa phương được đánh gia cao trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền số, thành phố thông minh…
Tỉnh Lâm Đồng cũng là một trong những địa phương được đánh gia cao trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền số, thành phố thông minh…
 
Năm 2021, ITU tổ chức kỷ niệm ngày 17/5 với chủ đề "Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn" (Accelerating digital transformation in challenging times). Tổng thư ký ITU Houlin Zhao đã có thông điệp nhân ngày 17/5/2021.
 
Với chủ đề này, Tổng thư ký ITU kêu gọi quốc gia thành viên ITU tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao vai trò quan trọng của viễn thông/ICT trong việc đảm bảo các chức năng hoạt động của xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo văn hóa tiếp nhận công nghệ số mới để nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động của người dân trong cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh; đồng hành với ITU trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Chương trình kết nối 2030 của ITU; báo cáo kết quả thực hiện, cung cấp số liệu thống kê quốc gia để theo dõi tiến độ thực thi của các mục tiêu.
 
Tích cực triển khai các lộ trình phát triển CNTT của Việt Nam, tỉnh Lâm Đồng cũng là một trong những địa phương được đánh gia cao trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền số, thành phố thông minh…
 
D.THƯƠNG
,