Cựu chiến binh tỏa sáng giữa đời thường
04:49 | 05/10/2022
Là một người lính tham gia quân ngũ, sau khi về với đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Tấn Chơi ở xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà luôn nỗ lực, cố gắng, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước...
.