Gần 17.510 ha quản lý rừng bền vững

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Phương án quản lý rừng bền vững đến năm 2030 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng thẩm định với tổng diện tích gần 17.510 ha. Trong đó, gồm 9.957 ha đất rừng phòng hộ đầu nguồn và gần 7.553 ha đất rừng sản xuất. 
 
Cụ thể, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai bảo vệ 17.510 ha rừng theo 2 hình thức: 23 nhân sự trực thuộc Ban thực hiện theo chế độ bảo vệ rừng tập trung; giao khoán 519 hộ và 2 đơn vị tập thể bảo vệ rừng bằng nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng.
 
Mục tiêu phương án của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai nói trên nhằm phát triển rừng bền vững và đồng bộ hoạt động bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị phòng hộ; kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và góp phần phát triển bền vững về mặt kinh tế, xã hội và môi trường ở địa phương.
 
MẠC KHẢI
,