Đam Rông: Triển khai vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Thông tin từ Hội Nông dân huyện Đam Rông: Hiện, Hội Nông dân đang quản lý hơn 3,5 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân; trong đó vốn từ Trung ương 500 triệu cho 10 hộ vay; vốn từ tỉnh là 1 tỷ 850 triệu đồng cho 46 hộ vay và vốn của huyện là 1 tỷ 130 triệu đồng cho 30 hộ vay. Mức cho vay là từ 30 đến 50 triệu đồng; thời hạn cho vay từ 2 đến 3 năm, tuỳ từng loại hình sản xuất. 
 
Theo đó, hằng năm, việc thu chi tài chính các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân được Hội Nông dân huyện thực hiện theo hướng dẫn của Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh. Việc xử lý phát sinh trong hoạt động Quỹ được tiến hành kịp thời, hiệu quả sử dụng vốn vay đảm bảo tốt và việc thu hồi vốn đúng quy định không để nợ quá hạn xảy ra. Với số vốn trên, nông dân Đam Rông đầu tư trồng dâu, nuôi tằm, chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng các cây trồng cho giá trị kinh tế cao.
 
T.T.HIỀN
,