Đạ Huoai: Gần 31,5 tỷ đồng trồng cây xanh

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
Huyện Đạ Huoai đã dự toán gần 31,5 tỷ đồng trồng cây xanh, trồng rừng, trồng xen cây lâm nghiệp và cây đa mục đích trên địa bàn năm 2022.
 
Cụ thể, nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 9,3 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa gần 22,2 tỷ đồng. Tương ứng với tổng số 425.134 cây xanh trồng trên đất nông nghiệp và cây xanh cảnh quan thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn; 90.866 cây rừng trồng trên đất quy hoạch lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Huoai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai và các doanh nghiệp thuê rừng. 
 
Trong đó, huyện Đạ Huoai trồng cây xanh tại các khu vực, vị trí gồm: Tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị; giao thông liên huyện, liên xã, giao thông nội đồng; quảng trường và các khu vực công cộng khác; trong khu dân cư; công sở, nhà máy, công trình công cộng, công trình chuyên dụng; hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi thủy điện; trên đất sản xuất nông nghiệp…
 
MẠC KHẢI
 
,