BẠN ĐỌC CẦN BIẾT

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022 - 2023

Cập nhật lúc 06:22, Thứ Hai, 23/05/2022 (GMT+7)
Căn cứ tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định 816 Phê duyệt tuyển sinh lớp 10 các trường THPT năm học 2022 - 2023 với mục đích tạo điều kiện thuận lợi và giảm áp lực thi cử cho học sinh (HS) trong việc tuyển sinh vào lớp 10; thực hiện tốt công tác phân luồng sau khi HS học hết chương trình THCS; đồng thời, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, công khai đối với công tác tuyển sinh.
 
• TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG KHÔNG CHUYÊN
 
Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định và đã tốt nghiệp THCS tại tỉnh Lâm Đồng hoặc có hộ khẩu tại tỉnh Lâm Đồng. Đối tượng được tuyển thẳng gồm các HS: tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT); là người dân tộc rất ít người; khuyết tật (có giấy xác nhận khuyết tật của UBND cấp xã); đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT. 
 
Chế độ ưu tiên, căn cứ quy định mức điểm cộng thêm cho từng nhóm đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Về phương thức, địa bàn tuyển sinh và đăng ký dự tuyển: Xét tuyển theo địa bàn (cấp xã, thôn) đối với các trường THPT trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng, Lâm Hà và các trường THPT Tà Nung, THPT Xuân Trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Về xét tuyển theo nguyện vọng, HS được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập có cùng phương thức tuyển sinh trên cùng địa bàn huyện, thành phố. 
 
Về điểm xét tuyển, tính theo kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6,7,8,9 ở cấp THCS, cụ thể như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi 10 điểm; hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá 9 điểm; hạnh kiểm khá và học lực khá 8 điểm; hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình 7 điểm; hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá 6 điểm. Các trường hợp còn lại 5 điểm. 
 
Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học cấp THCS và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên. Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn toán và môn ngữ văn cao hơn. Đối với các trường THPT tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển theo nguyện vọng, việc xét tuyển nguyện vọng quy định như sau: đối với nguyện vọng 2 lấy điểm chuẩn cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 tối thiểu là 1 điểm và tối đa là 2 điểm. 
 
• TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CHUYÊN 
 
Ngoài các quy định cần các điều kiện sau: xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. Tuyển sinh các môn chuyên như sau: Trường THPT Chuyên Thăng Long tuyển sinh Các lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hoá học, Sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh và tiếng Pháp. Trường THPT Chuyên Bảo Lộc tuyển sinh các lớp chuyên: toán, tin học, vật lý, hoá học, sinh học, ngữ văn, tiếng Anh. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên (theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng lần lượt là 1 và 2). 
 
Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT Chuyên Thăng Long tuyển sinh HS có hộ khẩu hoặc tốt nghiệp lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn các huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Riêng môn địa lý, lịch sử và tiếng Pháp tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Trường THPT Chuyên Bảo Lộc tuyển sinh HS có hộ khẩu hoặc tốt nghiệp lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn các huyện: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. 
 
• TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ
 
Địa bàn tuyển sinh của Trường PT DTNT THCS và THPT liên huyện phía Nam tuyển sinh HS trên địa bàn các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm. Trường PT DTNT THPT tỉnh Lâm Đồng tuyển sinh HS trên địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông. 
 
Thí sinh được tuyển thẳng vào trường PT DTNT gồm các đối tượng sau: HS là người dân tộc thiểu số rất ít người; HS là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng dự tuyển đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho HS trung học. Chế độ ưu tiên thực hiện như tuyển sinh vào các trường không chuyên nêu trên. 
 
Phương thức tuyển sinh sẽ xét tuyển theo thứ tự các nhóm đối tượng như sau: HS thuộc diện tuyển thẳng; HS dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS tại các trường PT DTNT cấp huyện; các trường hợp còn lại. Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ thứ tự ưu tiên xét tuyển và điểm xét tuyển của HS, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau: điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn; tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn toán và môn ngữ văn cao hơn. 
 
M.ĐẠO (tổng hợp)
,