Bảo vệ môi trường đất, vấn đề đặt ra (bài 2)
05:00 | 27/09/2021
Nhiều tác nhân đang tạo nên sức ép cho môi trường đất của Lâm Đồng. Đó là việc sử dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật quá mức, là nước thải công nghiệp, nước thải dân sinh chưa qua xử lý trong quá trình đô thị hóa...
.