Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

Cập nhật lúc 05:52, Thứ Năm, 12/05/2022 (GMT+7)

 

Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang

 

,