Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Cảng HK Liên Khương
13:07 | 23/06/2022
Cảng hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức chào giá rộng rãi gói cung cấp dịch vụ: "Thuê dịch vụ bảo vệ để đảm bảo an ninh các vị trí công cộng Cảng hàng không Liên Khương".
.