Đà Lạt: 31 mô hình tổ - thôn không có tội phạm trên địa bàn

Cập nhật lúc 01:00, Thứ Ba, 09/03/2021 (GMT+7)
Đà Lạt cho biết, toàn thành phố hiện có 31 mô hình tổ - thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội đang hoạt động trên địa bàn. Cùng đó, thành phố cũng có 25 mô hình tuyến đường đảm bảo an toàn trật tự giao thông đang hoạt động. 
 
Theo đánh giá, các mô hình này đã phát huy nhiều tác dụng tích cực, giúp các đơn vị chức năng quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương.
 
Để đảm bảo an ninh trật tự, Công an thành phố Đà Lạt lâu nay cũng chú ý phát huy vai trò của lực lượng bán chuyên trách tại cơ sở. Toàn thành phố hiện có 37 công an xã bán chuyên trách ở 4 xã vùng ven và 180 tổ bảo vệ dân phố với 747 thành viên.
 
GIA KHÁNH
,