Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
Với phương châm “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, trong năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của Lâm Đồng đều đạt và vượt, tạo đà để tỉnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2020. 
 
Nhà máy bia Sài Gòn tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp Lâm Đồng. Ảnh: Võ Đình Quýt
Nhà máy bia Sài Gòn tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc góp phần tăng tỷ trọng công nghiệp Lâm Đồng. Ảnh: Võ Đình Quýt
 
Theo đánh giá của Tỉnh ủy Lâm Đồng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp của tỉnh trong năm 2019 hầu hết đều đạt so với chỉ tiêu mà Nghị quyết (NQ) đề ra. Đó là tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá so sánh năm 2010) của tỉnh tăng 8,5% - bằng chỉ tiêu NQ; trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,3%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,3% và khu vực dịch vụ tăng 9,8%. Cơ cấu kinh tế Lâm Đồng tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Và tính đến cuối năm 2019, ngành nông - lâm - thủy chiếm 44,4%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 17,9%, ngành dịch vụ chiếm 37,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 
 
Với mức tăng trưởng nêu trên đã tác động lớn đến thu nhập bình quân đầu người và đạt 66,7 triệu đồng, cao hơn so với NQ đề ra từ 65,4 đến 65,7 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt hơn, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng vượt so với chỉ tiêu với số thu 8.298 tỷ đồng so với 8.050 tỷ đồng mà NQ đề ra, bằng 103% dự toán địa phương và tăng 15% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thành phần kinh tế khác cũng đạt như tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 30.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 720 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ và thu hút 7.160 ngàn lượt du khách tới tham quan Đà Lạt, Lâm Đồng, tăng 10,1%. 
 
Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, các chỉ tiêu về xã hội cũng đạt được những kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 1,0%, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,3%, nhất là độ che phủ rừng đạt 54,5% trong khi NQ đề ra từ 54,4 đến 54,8%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới hay tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cũng như tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị đã được gom, xử lý… đều đạt và vượt mức chỉ tiêu mà NQ giao trong năm 2019 vừa qua. 
 
Mặc dù đạt được các kết quả tương đối toàn diện, song Tỉnh ủy cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong quản lý, điều hành thời gian qua. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng yêu cầu; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm và chưa có bước đột phá. Đặc biệt, tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các công trình trọng điểm theo NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X chưa đạt tiến độ cũng như mục tiêu đề ra. Một số địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng còn yếu, vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy có giảm về số vụ nhưng mức độ vi phạm phức tạp và nghiêm trọng hơn. Mặt khác, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, các tội phạm gia tăng... Qua đó, Tỉnh ủy đưa ra một số nhận định, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặt biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nên toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm: Duy trì mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 tăng từ 8,5 - 9%, tiếp tục giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy xuống còn 43,1 - 43,2%; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng lên 18,1 - 18,2% và ngành dịch vụ từ 38,6 - 38,8% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 33.300 - 33.800 tỷ đồng, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9.295 tỷ đồng (tăng 997 tỷ đồng so với cùng kỳ); nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 73 - 75 triệu đồng/người/năm và giảm từ 0,5 - 1,0% số hộ nghèo trong năm 2020… Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế này, Tỉnh ủy đã đề ra một số giải pháp đó là thực hiện có hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt; tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo, nhất là công nghiệp chế biến sâu, chế biến sản phẩm nông nghiệp; tận dụng tối đa các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại đối với những mặt hàng có giá trị cao, có lợi thế của tỉnh; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực…
 
XUÂN TRUNG 
,