Sự ảnh hưởng của thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới
05:16 | 27/09/2021
Tất cả các sản phẩm thuốc lá dù dưới hình thức nào, đều không được phép tiếp cận đến những đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai, những người không nghiện hoặc đã cai thuốc lá thành công.
.