Lạc Dương: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Cập nhật lúc 19:23, Thứ Tư, 25/05/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Từ ngày 25 – 27/5, Trung tâm Chính trị huyện Lạc Dương phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022.
 
Tham gia lớp học có 59 học viên là đại diện cấp ủy của các tổ chức cơ sở đảng phụ trách công tác dân vận; đại diện thành viên ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội các xã, thị trấn; cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác dân vận ở khối chính quyền huyện, quân sự, công an các xã, thị trấn. 
 
Các học viên tham gia lớp học
Các học viên tham gia lớp học
 
Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tập huấn 6 chuyên đề gồm: Công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận chính quyền; một số chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng hiện nay. Ngoài ra, các học viên có 1 buổi viết bài thu hoạch nhằm đánh giá kết quả của lớp bồi dưỡng.
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022 nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, nghiệp vụ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận; nắm được các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới… Qua đó, vận dụng vào thực tiễn của địa phương cơ sở để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. 
 
T. HƯƠNG
,