Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Cập nhật lúc 18:48, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)
Quốc hội quyết nghị năm 2021 tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng.
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
 
Chiều 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, với 446/448 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,53% tổng số đại biểu Quốc hội.
 
Quốc hội quyết nghị năm 2021 tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng.
 
Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.
 
Đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết nêu rõ: Tăng bội chi ngân sách trung ương là 133.500 tỷ đồng; trong năm 2020, không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng; bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 533,647 tỷ đồng từ nguồn 70% lệ phí xuất, nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 còn dư của Bộ Công an.
 
Nghị quyết bổ sung dự toán thu, chi ngân sách trung ương 26.142,81 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và nguồn tài chính hợp pháp khác.
 
Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển 76,296 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Ireland để thực hiện Dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 cho 5 địa phương: Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh.
 
(Theo TTXVN)
,