Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 11/2020

Cập nhật lúc 13:40, Thứ Năm, 12/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 11/2020 bằng hình thức trực tuyến. 
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng chủ trị hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng chủ trị hội nghị tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng.
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Bùi Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng Trung ương thông tin chuyên đề  “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các kỳ đại hội; công tác chuẩn bị đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hướng dẫn của Trung ương về thực hiện kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị
 
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng đã thông tin đến các báo cáo viên cả nước về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực.
 
Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11.
 
NGUYỄN NGHĨA
,